Аб укрвордах

Вашай увазе прапануюцца укрворды. Яны могуць належаць да цэлага шэрагу ўжо вядомых нацыянальных разнавіднасцяў крыжаванак, як амерыканскія, эстонскія, нямецкія і г.д., аднак маюць сваё адрозненне. Як і ў большасці крыжаванак, у тым ліку і з нацыянальнай афарбоўкай, у аснове прынцыпу разгадвання укрворда неабходнасць правільна ўпісаць у адпаведныя палі адгадку на слоўнікавы або аўтарскы артыкул. Аднак укрворд мае як мінімум дзве кардынальныя адрозненні: выкарыстана форму круга (фармальная асаблівасць) і відавочную энцыклапедычнасць большасці вядомых крыжаванак, дапоўнена неабходнасцю дадатковага пошуку адной разгадкі-адказу на цэлы укрворд (сэнсавая асаблівасць). Яны арыгінальныя сэнсавай і фармальнай асаблівасцю.

Алгарытм рашэння укрворда заключаецца ў правільным напісанні слоў-адказаў да слоўнікавых артыкулаў у адпаведныя палі. Як канчатковы вынік такога ўпісвання можна будзе прачытаць прозвішча аўтара выказванні, якое ляжыць у аснове укрворда. Прозвішча «выявіцца» ўсярэдзіне вялікага круга выказванні.

Большасць артыкулаў-загадак ўзята з розных талковых слоўнікаў ўкраінскай мовы: 1.Словник української мови (СУМ) в 11 томах. 2. Електронний словник http://www.slovnyk.net 3.Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додатками і доповненнями)/Укладач і головний редактор В.Т. Бусел. –К:, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. Частка артыкулаў-загадак складзена аўтарам канструкцыі укрвордаў самастойна.

Разгадка дадзенага тыпу крыжаванак заключаецца ў правільным вызначэнні прозвішчы (імені) аўтара выказванні, прачытаных ўнутры круга. Каб правільна разгадаць такую крыжаванку, трэба альбо памятаць прозвішча аўтара выказванні, і адразу яго ўпісаць у круг (радок) усярэдзіне выразы, або (і гэта доўгі шлях) неабходна разгадаць кожны артыкул, які прыкладаецца да укрворда. Побач з укрвордам не можа быць больш артыкулаў, чым літар у прозвішчы аўтара выказвання: колькасць літар прозвішча аўтара роўна колькасці слоўнікавых артыкулаў. Да слова-разгадкі кожнага асобнага артыкула ёсць літара-падказка у выказванні, які складае аснову укрворда. У залежнасці ад кантэксту, гэта можа быць ці першая ці другая (трэцяя), або апошняя або перадапошняя (перад - перадапошняя) літара слова-адказу на артыкул цела укрворда. Літара-падказка з выказванні-асновы арыентуе разгадчыка ў правільнасці яго адказу. Падказкамі таксама служаць лічбы ў вочках, якія паказваюць на пачатак слова-адказу да асобнага артыкула. Калі слова-адказ да артыкула пачынаецца з літары выказванні-загадкі, то лічба будзе стаяць за межамі выразу аўтара каля той літары, з якой пачынаецца слова-адказ. Менавіта гэтая літара і з'яўляецца падказкай. Калі слова-адказ да артыкула заканчваецца на літару з выказванні-загадкі ці ж гэтая літара з'яўляецца перадапошняй (перад - перадапошняй), то лічба-падказка стаіць ўнутры выразы, прозвішча аўтара якога трэба адгадаць. Лічба заўсёды стаіць у пачатку слова. Разгледзім прыклад.

 

1. Легке, розбірне, переважно конусоподібне житло з тканини, шкіри і т. ін.; намет.

2. Вищий ступінь порівняння до прислівника важко.

3. Теплі, південні краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи.

4. Багаторічна трав'яниста рослина родини жовтцевих, що росте на берегах річок, луках і цвіте жовтим цвітом; використовується в медицині як протицинготний засіб; жовтець-пшінка. Те саме, що жабник.

5. Центральний орган кровоносної системи у вигляді м'язового мішка, ритмічні скорочення якого забезпечують кровообіг.

6. Поховальне убрання з білої тканини, що має вигляд мішка чи довгої сорочки.

7. Відчуття, що виникає за стикання шкіри з навколишнім середовищем.

8. Природна або штучна заглибина, заповнена водою.

 

 Вядомае выслоўе класіка ўкраінскай літаратуры «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» ў форме укрворда.

Гледзячы на канструкцыю, можна сказаць, што прозвішча-адказ напісана будзе ўнутры асноўнага выказванні ў радку, якая складаецца з васьмі вочак (ніякі іншырадок у гэтым «гузіку» не складаецца з васьмі вочак - цяжка памыліцца). Іх можна палічыць. Слова-адказ да першай пачынаецца з таго месца, дзе пастаўлена лічбу 1. З гэтай жа клеткі пачынаецца і прозвішча-адказ да ўсяго укрворда. Можна сказаць, што першае слова-адказ пачынаецца з клеткі, у якой стаіць лічба 1, слова складаецца з пяці літар, і апошняй літарай слова з'яўляецца «о».

Сапраўды, правільным адказам у першым артыкуле аб конусападобнам жыллі з тканіны з'яўляецца «шатро» (намёт). Гэта слова-адказ з пяці літар ўпісваецца ў палі ад адзінкі да літары «о», якая з'яўляецца апошняй у гэтым слове. Менавіта гэтая літара і з'яўляецца літарай-падказкай ў тэксце выказванні-загадкі укрворда; літара, арыентуе разгадчыка. Зразумеўшы першае слова, цяпер можна з упэўненасцю сказаць, што прозвішча класіка пачынаецца з літары «ш». У падобны спосаб адгадваюцца усе артыкулы-загадкі, і як следства, пасля запаўнення ўсіх вочак-палёў укрворда, можна будзе прачытаць прозвішча аўтара выказванні цалкам. Запоўнены укрворд-прыклад будзе выглядаць:

 

Такім чынам, як бачым, прозвішчам аўтара выказванні з'яўляецца «Шевченко».

Гэта прозвішча-разгадка і з'яўляецца канчатковай мэтай вырашэння укрворда.

Укрворды можна выкарыстоўваць як для навучальных мэтаў, так і для забавы. У першым выпадку, пададзены ў форме укрворда заданні вучням, можа служыць выдатным знаёмствам з новым аўтарам, уласна, яго прозвішчам. Вучні ў гульнявой манеры «адкрыюць» для сябе новае імя. А ўдала падабраны выраз дадзенага аўтара, здольны даць першую хоць агульную характарыстыку яго творчага пошуку.

Акрамя таго, укрворды можна выкарыстоўваць як інструмент праверкі агульнага ўзроўню інтэлекту. Вядома, што неабходнасць зазірнуць і зверыцца са слоўнікам патрабуе пэўнага часу. Такія укрворды здольныя служыць матэрыялам для праверкі ўзроўню падрыхтоўкі слухачоў да занятку: каму ўдасца раней разгадаць укрворд, відавочна маюць лепшую падрыхтоўку, таму што не патрабуюць зазіраць у слоўнік, які можа ляжаць на стале падчас правядзення тэсту.

 

Дзіцячыя укрворды, зразумела, з'яўляюцца спрошчаным варыянтам сапраўдных. Іх задачай з'яўляецца таксама адгадаць загадку-укрворд. Аднак адказам з'яўляецца не прозвішча аўтара выказванні, а звычайнае слова-адказ на загадку, якую, аднак, прадстаўлена ў форме круга, як звычайны укрворд. Замест артыкулаў-загадак побач з дзіцячым укрвордам ўжо прадстаўлены гатовыя словы, якія трэба правільна ўпісаць у поля канструкцыі дзіцячага укрворда. І слова-адказ выявіцца ўнутры круга загадкі.