O projekcie

 

Cel:

 

Wprowadzić i popularyzować nowy typ krzyżówek, co mają naprawdę ukraińskie korzenie.

 

 

Hasło:

 

Każdemu osobisty ukrword! I nawet dwa!

 

Wyróżnik: 

 

Ukrword, w odróżnieniu od tradycyjnej krzyżówki, ma takie właściwości:

1)                      wykorzystano aforyzm czy zagadkę jak pojęciową podstawę ukrworda;

2)                      oczywistą encyklopedyczność krzyżówek uzupełniono koniecznością dodatkowego poszukiwania jednej odgadnięcia-odpowiedzi na cały ukrword;

3)                      odgadnięcie-odpowiedź jest po sensie zależną od tekstu podstawy;

4)                      wykorzystano formę koła (nie obowiązkowo).

Oni są oryginalne pojęciową i formalną właściwością.

Odgadnięcie danego typu krzyżówek polega w prawidłowym wyznaczeniu nazwiska (imieniu) autora wyrażenia, co odczyta się wewnątrz koła. Odgadnięciem ukrworda, jak wariant, może być odpowiedź na tekst zagadki.

 

 

Instrumenty osiągnięcia:

 

Stworzenie strony internetowej, gdzie można rozwiązywać, rozmieszczać, omawiać ukrwordy.

Rozmieszczenie linków na stronach internetowych popularnych środków mass mediów z dostępem do świeżego codziennego ukrworda ze strony-źródła.

Wprowadzenie do programu szkoły średniej cyklu wykładów z studiowania ukrwordów na zapleczu literackich, filozoficznych, naukowych (matematycznych) aforyzmów, zagadek, wyrażeń, twierdzeń (na przykład, twierdzenie Pitagorasa pięknie wkłada się do kanwy tradycyjnego ukrworda).

Przeprowadzenie ogólnoukraińskiego konkursu ukrwordystów pod hasłem (patrz. powyżej Hasło).

 

 

Powab dla sponsorów:

 

Możliwość wykorzystywać zwroty albo nazwy firm.

Jak ukrword można wykorzystać zwrot znaku firmowego, a jak odgadnięcie do sloganu-ukrworda wpisywać nazwę odpowiedniego znaku firmowego, w ten sposób zaznajamiając audytorium docelowe z nazwą znaku firmowego. Również jak tekst ukrworda, zamiast zwrotu, można wykorzystywać informację o produkcji firmy, terenie jej działania, ulubionych wyrażeniach personelu, a jak odgadnięcie - wszystko tę samą nazwę znaku firmowego albo ż nazwę firmy!

Pracownicy Waszej organizacji mogą zamówić swój osobisty ukrword, odgadnięciem do którego będzie ich nazwisko!

 

 

Komercyjna wartość:

 

Ukrwordy są dodatkowym środkiem reklamy Waszego znaku firmowego!

 

 

Obecność oprogramowania:

 

Na danym etapie dla montażu ukrwordów wykorzystują się szablony, skonstruowane w Microsoft Word 2007. Przy doborze koniecznych słów, wykorzystuje się skrypt, napisany przez język "Pyton", a także słowniki w Microsoft Excel 2007, i elektronowe słowniki "Белазар" i "Wakan", zależnie od języka.

Byle zabezpieczyć interaktywność przy wypełnieniu ukrwordów on-line, na razie wypróbowują się skrypty, napisane na ActionScript 2.0, z możliwością późniejszego rozmieszczenia w Internecie.

 

 

Przykład pracy ze stopniowym roywiązaniem:

 

Na rys.1 przedstawiono podgatunek ukrwordów "Kołowrót". Jak i w "Śnieżynkach", tak i w "Guzikach", które będą pokazane pod końiec tego pokazu, kołowrót zachowuje tradycyjną dla tego typu -wordów schemat rozwiązania: trzeba wpisać do należnych lamusów prawidłowe słowa-odpowiedzi na słownikowe artykuły, co jest zamieszczone obok ukrworda. Jeśli wszystko będzie wpisano poprawnie, to w środku małego koła, gdzie tymczasem pusto, można będzie przeczytać nazwisko autora wyrażenia, które pokładło się do podstawy tego ukrworda.

 

Rys. 1

Rys. 1 Przedstawiono listę zadań po kolei, które należy odgadnąć, od 1 do 6. Obok z zadaniami jest sam ukrword, do niewypełnionych pól którego należy wpisać odpowiedzi na zadanie. Cyfra na ukrwordzіe odpowiada numerowi zadania, a także wskazuje skąd koniecznie zaczynać zapisywać odpowiedź.

Dla 1-szego zadania słowo-odpowiedź składa się z 6-y liter i zakończa się na literę С.

 

Rys. 2


Rys. 2 Prawidłową odpowiedź ПРИМУС wpisano do wolnych lamusów ukrworda, zaczynając od miejsca, gdzie stoi cyfra.

 

Rys. 3

Rys. 3 Prawidłową odpowiedź ЕСПАДА (obwiedziono pomarańczowym) wpisano w ukrword, zaczynając z miejsca, gdzie stoi cyfra, co odpowiada numerowi zadania 2 (zadanie obwiedziono czerwonym).

 

Rys. 4

Rys. 4 Prawidłową odpowiedź ХЛОРАТ (początek pokazano strzałką) wpisano w ukrword, zaczynając z miejsca, gdzie stoi cyfra, co odpowiada numerowi zadania 3 (zadanie obwiedziono czerwonym).

 

Rys. 5

Rys. 5 Prawidłową odpowiedź УРВИЩЕ (początek pokazano strzałką) wpisano w ukrword, zaczynając z miejsca, gdzie stoi cyfra, co odpowiada numerowi zadania 4 (zadanie obwiedziono czerwonym).