Про укрворди

До Вашої уваги пропонуються укрворди. Вони можуть належати до цілої низки вже відомих національних різновидів кросвордів, таких як американські, естонські, німецькі тощо, проте мають свою відмінність. Як і в більшості кросвордів, в тому числі й з національним забарвленням, в основі принципу розгадування укрворда є необхідність правильно вписати в належні поля відгадку на словникову чи авторську статтю. Проте укрворд має як мінімум дві кардинальні відмінності: використано форму кола (формальна особливість) й очевидну енциклопедичність більшості відомих кросвордів, доповнено необхідністю додаткового пошуку однієї розгадки-відповіді на цілий укрворд (смислова особливість). Вони оригінальні смисловою й формальною особливістю.

Алгоритм розв'язку укрворда полягає в правильному написанні слів-відповідей до словникових статей у відповідні поля. Як кінцевий результат такого вписування можна буде прочитати прізвище автора вислову, що лежить в основі укрворда. Прізвище «проявиться» всередині великого кола вислову.

Більшість статей-загадок взято з різних тлумачних словників української мови: 1. Словник української мови (СУМ) в 11 томах. 2. Електронний словник http://www.slovnyk.net 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додатками і доповненнями)/Укладач і головний редактор В.Т. Бусел. –К:, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. Частину статей-загадок складено автором конструкції укрвордів самостійно.

Розгадка даного типу кросвордів полягає у правильному визначенні прізвища (імені) автора вислову, що прочитається усередині кола. Щоб правильно розгадати такий кросворд, потрібно або пам'ятати прізвище автора вислову, й одразу його вписати в коло (рядок) всередині вислову, або ж (і це є довший шлях) необхідно розгадати кожну статтю, що додається до укрворда. Поруч з укрвордом не може бути більше статей, ніж букв у прізвищі автора вислову: кількість букв прізвища автора дорівнює кількості словникових статей. До слова-розгадки кожної окремої статті є буква-підказка у вислові, який становить основу укрворда. Залежно від контексту, це може бути або перша чи друга (третя), або остання чи передостання (перед-передостання) буква слова-відповіді на статтю до тіла укрворда. Буква-підказка з вислову-основи орієнтує розгадувача щодо правильності його відповіді. Підказками також служать цифри в клітинках, що вказують на початок слова-відповіді до окремої статті. Якщо слово-відповідь до статті починається з букви вислову-загадки, то цифра стоятиме за межами вислову автора біля тієї букви, з якої починається слово-відповідь. Саме ця буква і є підказкою. Якщо слово-відповідь до статті закінчується на букву з вислову-загадки або ж ця буква є передостанньою (перед-передостанньою), то цифра-підказка стоїть всередині вислову, прізвище автора якого треба відгадати. Цифра завжди стоїть на початку слова. Розглянемо приклад.

1. Легке, розбірне, переважно конусоподібне житло з тканини, шкіри і т. ін.; намет.

2. Вищий ступінь порівняння до прислівника важко.

3. Теплі, південні краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи.

4. Багаторічна трав'яниста рослина родини жовтцевих, що росте на берегах річок, луках і цвіте жовтим цвітом; використовується в медицині як протицинготний засіб; жовтець-пшінка. Те саме, що жабник.

5. Центральний орган кровоносної системи у вигляді м'язового мішка, ритмічні скорочення якого забезпечують кровообіг.

6. Поховальне убрання з білої тканини, що має вигляд мішка чи довгої сорочки.

7. Відчуття, що виникає за стикання шкіри з навколишнім середовищем.

8. Природна або штучна заглибина, заповнена водою.

 

Відомий вислів класика української літератури «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» у формі укрворда.

Дивлячись на конструкцію, можна сказати, що прізвище-відповідь напишеться всередині основного вислову в рядку, що складається з восьми клітинок (жоден інший рядок в цьому «ґудзику» не складається з восьми клітинок – важко помилитись). Їх можна порахувати. Слово-відповідь до першої статті починається з того місця, де поставлено цифру 1. З цієї самої клітини починається і прізвище-відповідь до всього укрворда. Можна сказати, що перше слово-відповідь починається з клітини, в якій стоїть цифра 1, слово складається з п’яти букв, й останньою буквою слова є «о».

Справді, правильною відповіддю до першої статті про конусоподібне житло з тканини є «шатро». Це слово-відповідь з п’яти букв вписується у поля від одиниці до букви «о», яка є останньою в цьому слові. Саме ця буква і є буквою-підказкою в тексті вислову-загадки укрворда; буква, що орієнтує розгадувальника. Розгадавши перше слово, тепер можна з упевненістю сказати, що прізвище класика починається з букви «ш». В схожий спосіб відгадуються всі статті-загадки, і як наслідок, після заповнення всіх клітинок-полів укрворда, можна буде прочитати прізвище автора вислову повністю. Заповнений укрворд-приклад матиме такий вигляд:

Отже, як бачимо, прізвище автора вислову є «Шевченко».

Це прізвище-розгадка і є кінцевою ціллю розв'язування укрворда.

Укрворди можна використовувати як для навчальних цілей, так і для розваги. В першому випадку, подане у формі укрворда завдання учням, може служити прекрасним знайомством з новим автором, власне, його прізвищем. Учні в ігровій манері «відкриють» для себе нове ім’я. А вдало підібраний вислів даного автора, здатний дати першу бодай загальну характеристику його творчого пошуку.

Крім того, укрворди можна використовувати як інструмент перевірки загального рівня інтелекту. Відомо, що необхідність зазирнути й звіритись з словником потребує певного часу. Такі укрворди здатні слугувати матеріалом для перевірки рівня підготовки слухачів до заняття: кому вдасться раніше розгадати укрворд, очевидно мають кращу підготовку, бо не потребують зазирати до словника, який може лежати на столі під час проведення тесту.

Дитячі укрворди, зрозуміло, є спрощеним варіантом справжніх. Їхнім завданням є теж відгадати загадку-укрворд. Проте відповіддю є не прізвище автора вислову, а звичайне слово-відповідь на загадку, яку, одначе, подано у формі кола, як звичайний укрворд. Замість статей-загадок поруч з дитячим укрвордом вже подано готові слова, які потрібно правильно вписати в поля конструкції дитячого укрворда. І слово-відповідь проявиться всередині кола загадки.